Voordeel uit AVG bij Defensie

Voordeel uit AVG bij Defensie

Welke impact heeft de AVG en wat biedt het nou voor voordelen bij Defensie? De agenda lijkt gevuld: In juni is er Data Deletion Day (opschonen van elektronische en papieren dossiers), augustus staat in het teken van datalekken en oktober is in de EU de maand van de bewustwording over cybersecurity en privacy.

Lees meer over dit onderwerp op: https://magazines.defensie.nl/vliegendehollander/2020/01/08_avg

Wet Digitale Overheid aangenomen door Tweede Kamer

Wet Digitale Overheid aangenomen door Tweede Kamer

De Wet Digitale Overheid is aangenomen door de Tweede Kamer. De Wet digitale overheid heeft als doel het regelen van het veilig en betrouwbaar kunnen inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid. Met veilig en betrouwbaar inloggen wordt bedoeld dat burgers elektronische identificatiemiddelen (eID) krijgen met een hogere mate van betrouwbaarheid dan het huidige DigiD.

Deze identificatiemiddelen geven publieke dienstverleners meer zekerheid over iemands identiteit. De wet stelt daarnaast open standaarden verplicht. Hiermee implementeert Nederland de EU richtlijn over toegankelijkheid van overheidswebsites en apps. alwaar eIDAS en AVG harde eisen zijn voor private deelnemers om gereguleerd toegang te krijgen tot het identiteitsdomein van de overheid. Nu dient de eerste kamer nog akkoord te gaan met een publiek-privaat identiteitsstelsel.

Lees meer over dit onderwerp op: https://www.digitaleoverheid.nl/nieuws/wet-digitale-overheid-aangenomen-door-tweede-kamer/

Die afhankelijkheid kan leiden tot onveilige situaties voor de patiënt

Die afhankelijkheid kan leiden tot onveilige situaties voor de patiënt

De risico’s van ICT-uitval in ziekenhuizen moeten beter in beeld worden gebracht. Voor het leveren van goede zorg zijn ziekenhuizen steeds meer afhankelijk van het goed functioneren van de ICT ter voorkoming van onveilige situaties voor de patiënt. Dat blijkt uit het rapport ‘Patiëntveiligheid bij ICT-uitval in ziekenhuizen’. De Raad geeft aanknopingspunten aan ziekenhuizen om de risico’s die uitval van ICT met zich meebrengt voor de zorg aan patiënten, adequaat te beheersen.

Lees meer over dit onderwerp op: https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/4980/pati%C3%ABntveiligheid-bij-ict-uitval-in-ziekenhuizen