AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat over de ‘bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens’. In het Engels heet de AVG: General Data Protection Regulation (GDPR). Deze verordening vervangt de databeschermingsrichtlijn uit 1995. Die sloot niet meer aan op de huidige digitale wereld.   

Op 25 mei 2018 moet elke organisatie voldoen aan deze GDPR of AVG. Daarna mag iedereen organisaties op de naleving van de AVG aanspreken. De maximale boete is 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet in het geval van een onderneming, waarbij de hoogste variant geldt.  Aangezien er sancties in werking treden wanneer u niet voldoet aan de eisen die de AVG stelt, is het van belang dat uw organisatie goed is voorbereid. Data Privacy Partners helpen u daar mee door AVG Management Services in te zetten.