AVG assessment

AVG assessment

Fase 0: Voorlichting

 • Informatie geven over AVG/GDPR-privacywetgeving, de wetteksten in begrijpelijke taal
 • Genereren privacy en cybersecurity bewustzijn onder directie, management en sleutelperosnen
 • Werkwijze en functionaliteit van het managementsysteem voor privacy de AVG.Management Tool
 • Basis Privacy Training

Fase 1: Inventarisatie van:

 • Sleutelspelers op het gebied van privacy in uw organisatie
 • Leveranciers, partners, klanten, verwerkers en (gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijken en
  ontvangers
 • Infrastructuur, informatiesystemen (de graad van privacy by design en default)
 • Bedrijfsprocessen en verwerkingen
 • Inventarisatie persoonsgegevens, bewaartermijnen, juridische grondslagen
 • Privacy beleid en verklaring
 • Risico’s en dreigingen
 • Benodigde Privacy Impact Assessments
 • Benodigde Functionaris Gegevensbescherming
 • Cookie statement versus feitelijke aanwezigheid ervan
 • Getroffen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
 • Door vastlegging in de AVG.Management Tool
 • Privacy gerelateerde zaken door professionele begeleiding op locatie en op afstand

Fase 2 Analyse m.b.v.:

 • Nulmeting: Hoeveel voortgang is er al op privacy- en securitygebied?
 • Benodigde stappen om te komen tot AVG compliancy
 • Privacy by design en privacy by default onderzoek
 • Checks op de algemene beleidsstukken voor bijvoorbeeld informatiebeveiliging, datalekken, en
  rechten van betrokkenen
 • Gedragscontrole omtrent privacy
 • Risico’s en business impact
 • Evaluatie getroffen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
 • Juridische blik op de verwerkersovereenkomsten
 • Analyse in AVG.Management Tool

Fase 3 Plan van aanpak door:

 • Bepalen scope plan van aanpak met technische, organisatorische en juridische maatregelen
 • Concrete roadmap met PDCA-cyclus bespreken
 • Instrueren van sleutelspelers binnen uw organisatie
 • Opstellen en/of aanpassen Privacy Statements
 • Opstellen en/of aanpassen Cookie Statements
 • Genereren van verwerkersovereenkomsten
 • Opstellen en/of aanpassen procedure datalekken
 • Opstellen en/of aanpassen beleidsstukken informatiebeveiliging
 • Protocol opstellen omgaan met rechten van betrokkenen en datalekken
 • Aanstellen van privacy officer, bewaker(s) en/of functionaris gegevensbescherming
 • Privacy Impact Assessments
 • Inplannen evaluatiegesprekken volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus
 • Rapportage in de vorm van korte presentaties.

Contacteer ons