AVG VIDEOS

Concrete simpele video's over wat u moet regelen voor de AVG

Het AVG.Management team heeft een videoserie ontwikkeld waarin er in heldere taal wordt uitgelegd wat de AVG nou eigenlijk is en hoe u er aan kunt voldoen.


Deel 1 van de videoserie geeft u een overzicht van termen die u kunt verwachten wanneer u begint met de implementatie van de AVG, Enkele voorbeelden hiervan zijn:

– Verwerken
– De verschillende types persoonsgegevens
– Verwerker/Verwerkingsverantwoordelijke
– Verwerkersovereenkomst

Verder geeft het u een idee van wat het betekent om persoonsgegevens te verwerken en onder welke voorwaarden dat allemaal mag gebeuren.

Deel 2 geeft u een idee hoe u als organisatie het proces tot implementeren kunt beginnen. Enkele begrippen die hier toegelicht worden zijn:

– Verwerkingsregister
– Gegevensbeschermingeffectbeoordeling
– Passende (beveiligings-)maatregelen
– Functionaris gegevensbescherming

Deel 3 legt uit wat een datalek en een incident is. Ook wordt uitleg gegeven over de volgende onderdelen:

– Datalek melden
– De documentatieplicht
– Rechten van betrokkenen
– Boetesysteem van de Autoriteit Persoonsgegevens