fg-as-a-service

Functionaris Gegevensbescherming-as-a-Service

Een FG per maand huren?

Voordelen:

 • Praktische en goedkope oplossing om te voldoen aan de AVG
 • Flexibel inzetbaar (het aantal uur is te overleggen)
 • Neemt alle zorgen op gebied van informatiebeveiliging uit handen
 • Geeft de rust om u te richten op uw core-business
 • Toegang tot externe onafhankelijke expertise en terugvallen op een vertrouwenspersoon
 • Geen belangenverstrengeling tussen de FG en andere functionarissen
 • Toepassing van de best practices en standaarden in de compliancy met de AVG
 • Toegang tot AVG training en beveiligingsoplossingen en diensten

Wat doet de FG?
De FG-as-a-service bestaat uit (een combinatie van) de volgende elementen:

 • Advisering over gegevensbeschermingsbeleid en maatregelen (juridisch, technisch, organisatorisch)
 • Opvolging geven aan AVG compliancy meting (GAP analyse)
 • Advies over toepassing Privacy-by-Design en Privacy-by-Default
 • Advies over recht op principes zoals “inzage”, “vergetelheid”, “bezwaar”, “beperking”, “menselijke
  interventie” en “dataportabiliteit”
 • Opvolging geven aan Privacy Impact Analyse (PIA) van persoonsgegevens
 • Advies bij het managen, monitoren, controleren en rapporteren bij incidenten en datalekken
 • Monitoren van “volwassenheidsniveau” gegevensbeveiliging
 • Geven van bewustzijnstrainingen gegevensbescherming (korting van 10% op trainingen)
 • Risicomanagement
 • Contactpersoon voor uw organisatie in relatie tot gegevensbescherming
 • Aanspreekpunt voor vragen en klachten over privacy binnen de organisatie
 • Aanspreekpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens
 • Periodieke rapportages aan directie om voortgang te tonen
 • Opstellen en aanpassen van gedragscodes
 • Update advies over ontwikkelingen betreffende gegevensverwerking en beveiliging

Hoeveel uur?
Voorafgaand aan de FG-as-a-Service abonnement dient een AVG Assessment en indien noodzakelijk een of
meerdere Privacy Impact Assesment(s) uitgevoerd te zijn.

Wilt u meer weten over FG-as-a-Service, neem dan gerust contact op met uw Privacy Partners!

Contacteer ons