AVG Training

AVG training

Basis training  2 uur

Deze training behandelt de regelgeving rondom de AVG, de eisen die de wet aan uw organisatie stelt, de werking van de AVG managementtool en hoe deze binnen de organisatie kan worden ingezet.  

 • Inleiding privacy: wat is het?;
 • Achtergrond regelgeving;
 • Belangrijke terminologie;
 • Verwerkingsregister/ privacy huishouding;
 • Wat wordt er van uw organisatie verwacht?;
 • Datalekken;
 • Wat zijn passende technische en organisatorische maatregelen?

 Na deze training heeft u een theoretisch kader met praktische handvatten, waar te beginnen met privacy in uw organisatie.

 

 Opleiding Functionaris Gegevensbescherming 3 dagen

Juridisch kader AVG

 • Toepassingsgebied AVG (materieel en territoriaal)
 • Begrip persoonsgegeven (+uitspraken rechter indien aanwezig)
 • Kernrollen in de AVG (verwerkingsverantwoordelijke, verwerker ontvangen)
 • Grondslagen verwerking
 • Doelbinding
 • Beginselen Privacy (zoals dataminimalisatie etc maar ook informatieplicht, rechten van betrokkene, documentatieplicht, meldplicht)
 • Samenwerking met derden (verwerkersovk)
 • Rol van de FG (taken, verantwoordelijkheid en competenties)

Van Privacy naar cybersecurity binnen de AVG

 • Data Protection Impact Assessment (DPIA)
 • Juridische en praktische aspecten meldplicht datalekken
 • Volwassenheidsniveau organisaties
 • Tooling: verantwoordingsplicht
 • Aspecten cybersecurity
  • BIV-factoren
  • ISO’s 27001, 27002
  • Compliance ( wet- en regelgeving)
 • Organisatorisch
  • Toegangscontrole
  • Business continuïteit
  • Fysieke toegang
  • Incidenten management
  • Maatregelen extern werken
 • Juridische en praktische aspecten meldplicht datalekken

Van mens via techniek en beheersing naar beleid van de AVG

 • Werkplekbeveiliging
 • HR Security
 • Menselijk gedrag (awareness)
 • Asset management
 • Communicatiebeveiliging
 • Operationele security
 • Cryptografie
 • Basis uitleg computers
  • OS(en)
  • Applicaties
  • Netwerken
 • Risicobepaling en het nemen van maatregelen
  • Wat zijn risico’s
  • Risicobepaling
  • Dreigen
  • Zwakheden
  • Kans x impact
 • Maatregelen en aanpak
  • Wat zijn effectieve maatregelen
  • Kosten/resultaat afwegingen
  • Baseline van maatregelen
  • Roadmap opstellen
 • Beveiligings- en privacybeleid
  • Hoe zet ik een informatiebeveiligings- en privacybeleid op?
  • Verantwoordelijken en sturenden IB en privacybeleid bepalen
  • Plan, do, check en act binnen IB en PB
  • Uitleg aan de hand van template (basis aanleveren(
  • Roadmap opstellen
  • Evaluatie van maatregelen
 • Volwassenheidsniveau organisaties

Contacteer ons