AVG Management tool

Informatie- en infrasystemen

Het is van belang dat u de infrastructuur binnen uw organisatie (en daarbuiten) en de verantwoordelijke(n) inventariseert omdat in de infrastructuur persoonsgegevens omgaan. Dit is ook zodat als u wordt getroffen door een datalek u eenvoudig kunt nagaan welke informatiesystemen er op deze infrastructuur draaien en daaropvolgend welke verwerkingen zijn blootgesteld. U weet dan ook gelijk welke categorieën betrokkenen eventueel geïnformeerd moeten worden.

Wanneer de infrasystemen in kaart zijn gebracht kunnen ook de informatiesystemen geïnventariseerd worden. Een informatiesysteem is een systeem waarmee informatie over objecten of personen beheerd – verzameld, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd kan worden (Wikipedia).

Demo Aanvraag