AVG Management tool

Rapportages op organisatieniveau en uitdraai verwerkingsregister

In het organisatierapport staat:

  • Openstaande actiepunten
  • Bedrijfsprocessen
  • Verwerkingen
  • Infra- en informatiesystemen
  • Verantwoordelijken
  • Uitgevoerde (en nog openstaande) Beleids- en maatregelenaudits

In de uitdraai van het verwerkingsregister staat alle ingevulde informatie van de verwerkingen (om wat voor gegevens gaat het, welke systemen zijn er betrokken, waar gaan de gegevens heen, welke beveiligingsmaatregelen zijn er getroffen, bewaartermijnen en meer).

Demo Aanvraag