AVG Management tool

Security en privacy beleid en maatregelen audit

Met de beleids- en maatregelenaudit krijgt u inzicht in hoe op organisatieniveau er wordt omgegaan met privacy en security (zowel online als offline). Deze vragen zijn gebaseerd op ISO 27001 en NEN-7510 normen.

Demo Aanvraag