Die afhankelijkheid kan leiden tot onveilige situaties voor de patiënt

Die afhankelijkheid kan leiden tot onveilige situaties voor de patiënt

De risico’s van ICT-uitval in ziekenhuizen moeten beter in beeld worden gebracht. Voor het leveren van goede zorg zijn ziekenhuizen steeds meer afhankelijk van het goed functioneren van de ICT ter voorkoming van onveilige situaties voor de patiënt. Dat blijkt uit het rapport ‘Patiëntveiligheid bij ICT-uitval in ziekenhuizen’. De Raad geeft aanknopingspunten aan ziekenhuizen om de risico’s die uitval van ICT met zich meebrengt voor de zorg aan patiënten, adequaat te beheersen.

Lees meer over dit onderwerp op: https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/4980/pati%C3%ABntveiligheid-bij-ict-uitval-in-ziekenhuizen

Banken krijgen waarschuwing van AP omtrent privacy bij direct marketing op betaalgegevens

Banken krijgen waarschuwing van AP omtrent privacy bij direct marketing op betaalgegevens

‘Betaalgegevens geven zo’n beetje een compleet beeld van iemands leven: waaraan besteed je je geld, van welke verenigingen ben je lid, met wie ga je om, welke patronen zijn zichtbaar?’ Daarom vindt de AP het belangrijk de bankensector te wijzen op de privacyregels en heeft daarvoor een brief naar de branchevereniging voor banken (NVB) gestuurd. Een uitzondering is mogelijk als klanten vooraf expliciet om toestemming wordt gevraagd.

Lees meer over dit onderwerp op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/banken-mogen-betaalgegevens-niet-zomaar-gebruiken-voor-reclame

MKB worstelt enorm met de AVG

MKB-ondernemers worstelen nog steeds enorm met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat zegt ondernemersorganisatie ONL, die signalen ontvangt dat veel kleine ondernemers niet weten hoe ze aan de privacyregelgeving moeten voldoen. Berichten over controles rondom AVG-verplichtingen en boetes zorgen voor groeiende bezorgdheid bij ondernemers. “Privacyregelgeving is ontzettend complex en veel kleine ondernemers hebben de impact van de AVG onderschat,” zegt ONL voorman Hans Biesheuvel. “Bij de totstandkoming van de AVG is niet aan deze ondernemers gedacht en die hebben nu een probleem”. Om de ondernemers hierin te ondersteunen komt ONL met een reeks korte praktische en gratis filmpjes. Hierin wordt simpel uitgelegd wat de AVG inhoudt, wat de verplichtingen zijn en hoe ondernemers kunnen voldoen aan de wetgeving.

Privacywetgeving is erg complex en gevuld met ingewikkelde begrippen. Dit zorgt er voor dat veel ondernemers niet weten wat ze concreet moeten doen. Het niet naleven van de regelgeving kan tot enorme boetes leiden. Om MKB-ondernemers handvatten te geven legt ONL in een videoreeks eenvoudig uit waar de AVG vandaan komt, wat de sleutelbegrippen zijn en worden praktische tips gegeven over het omgaan met persoonsgegevens en privacy.

Ondernemers blijven worstelen met de verplichtingen uit de AVG. Google en Facebook hebben al grote moeite om te voldoen, laat staan hoe lastig de nieuwsbrief van de bakker om de hoek of het klantenbestand van een meubelmaker zijn. We willen ondernemers helpen om met deze complexe verplichtingen om te gaan,” zegt Hans Biesheuvel, van ONL voor Ondernemers. De gratis informatiefilmpjes met als titel “Simpele uitleg AVG voor ondernemers, deel 1 en 2” zijn te vinden op Youtube.

Hans Kortekaas, directeur van AVG Management vindt het belangrijk dat organisaties die nog kampen met een gebrek aan kennis over deze wet zich alsnog op deze privacy en cyber security problematiek praktisch kunnen voorbereiden. AVG Management heeft daarom met ONL besloten om op een simpele manier via deze videoreeks aan te geven wat de AVG precies inhoudt, wat het betekent en wat er vervolgens moet gebeuren om veilig en verantwoord om te gaan met persoonsgegevens.

AP: Nederland maakt zich zorgen over privacy

94% van de ondervraagden geeft in onderzoek AP aan zich zorgen te maken over de bescherming van hun persoonsgegevens. 32% daarvan maakt zich (zeer) veel zorgen. Slechts 6% maakt zich helemaal geen zorgen. Mensen vrezen vooral misbruik van (een kopie van) hun identiteitsbewijs. En maken zich zorgen om gegevens die ze achterlaten bij hun online zoekgedrag en gegevens over waar zij zich bevinden via het wifi-signaal van hun mobiele telefoon. Webwinkels springen eruit als het type organisaties waarbij mensen zich het meeste zorgen maken over de verwerking van hun persoonsgegevens. De zorgen zijn vooral ingegeven door angst dat gegevens in verkeerde handen vallen. Slechts 12% zegt wel eens gebruik te hebben gemaakt van een privacyrecht. Mensen weten niet hoe ze dat moeten doen, vinden het gedoe of niet belangrijk genoeg. Gevraagd wat mensen doen als hun rechten worden geschonden, zegt 62% eerst contact op te nemen met de organisaties, 59% van de ondervraagden zegt een klacht in te dienen bij de AP.

 

Lees meer over dit onderwerp op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/nederland-maakt-zich-zorgen-over-privacy

Hoe het (de-)centraliseren van internet omgaat met risico’s en macht?

Het internet wordt steeds centraler gebruikt door partijen zoals zoals Facebook, Google, Amazon, Apple en Microsoft. We denken er vaak niet meer bij na wat deze partijen allemaal over ons weten, waardoor ze telkens meer macht over onze data krijgen, met alle gevolgen van dien. Je moet je aan de regels houden, anders mag je niet meespelen, of terwijl centralisatie van macht. Het brengt risico’s met zich mee voor online privacy. Wat is nou precies het gevaar? Is een gedecentraliseerd internet nog wel haalbaar en zo ja, hoe dan?

 

Lees meer over dit onderwerp op: https://pcmweb.nl/artikelen/nieuws/online-privacy-de-risicos-van-centralisatie

AVG: Rechten van betrokkenen onbekend bij bijna 60% van de Nederlanders

98% van de volwassen Nederlanders is nu bekend met de wet AVG, die op 25 mei actief werd. Bijna 60% van de Nederlanders weet niet welke rechten zij hebben gekregen en zelfs minder dan de helft wil data inzien of laten verwijderen.

Burgers die wel gebruik maken van hun nieuwe rechten richten hun pijlen met name op de overheid en zorgaanbieders om persoonsgegevens te kunnen inzien. Als het gaat om het laten verwijderen van persoonlijke data voeren bedrijven als Facebook en Twitter de ranglijst aan. Ruim 30% van de Nederlanders geeft aan gebruik te willen maken van het recht op vergetelheid bij de sociale media.

 

Voor meer informatie over dit onderwerp zie: https://home.kpmg.com/nl/nl/home/media/press-releases/2018/10/kpmg-nederlander-nauwelijks-bekend-met-nieuwe-privacyrechten.html

Kamerbrief gevolgen Cloud Act VS onduidelijk voor burger NL en EU

In een kamerbrief van ministerie van Justitie en Veiligheid is een toelichting gegeven op de Amerikaanse Cloud Act met de gevolgen voor Nederlandse burgers en tevens is ingegaan op de vraag hoe de Cloud Act zich verhoudt tot de EU-voorstellen voor grensoverschrijdende toegang tot data binnen strafrechtelijke procedures (elektronisch bewijs).

Vanuit juridisch oogpunt staat Cloud Act voor ‘Clarifying lawful overseas use of data’-wet en regelgegeving. Nu veel Nederlandse data terecht lijkt te komen in Amerikaanse clouds is het hoog tijd wat meer helderheid op dit gebied te krijgen, maar dit blijft helaas uit. De Trump regering eist dat bedrijven data onmiddellijk overhandigen. Dat kan betekenen dat zo’n bedrijf de wetgeving van de Europese Unie of de Europese lidstaat overtreedt.

Nederland dient dit via de EU te organiseren en hiervoor heeft de Europese Commissie de zogenoemde ‘E-evidence voorstellen’ gedaan die erop gericht zijn de grensoverschrijdende toegang tot bewijs voor Europese opsporingsautoriteiten, maar ook voor autoriteiten uit de VS te regelen.

Bewaren recruitmentbureau’s teveel persoonsgegevens?

Bewaren recruitmentbureau’s te veel persoonsgegevens? De recruitmentbranche lijkt de wettelijke grondslag voor het vasthouden van persoonsgevens in AVG massaal te overtreden. Naast salaris, werkervaring en opleiding willen veel werkgevers ook andere matching/selectie criteria zoals voorkeur voor een man of vrouw, wel of niet-westerse achtergrond, bepaalde leeftijdsgrens, seksuele geaardheid, etc. weten. Als tussenpersoon mag het werving- en selectiebureau deze bijzondere gegevens niet verwerken zonder wettelijke grondslag, maar gebeurt dit om commerciële redenen dus toch wel.

Lees hier meer over op: https://www.managersonline.nl/nieuws/19876/recruitmentorganisaties-overtreden-massaal-de-avg.html

Oeps, vergeten uit te loggen bij Facebook en Google?

Is Nederland lek? Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat internetgebruikers vergeten uit te loggen bij Facebook en Google, waardoor de techbedrijven gebruikers ook nauwkeurig op andere websites kunnen volgen,

Bij Google of Facebook logt 40% bij Google en 60% bij Facebook, ook als zij ándere websites bezoeken, niet uit. 81% van de pc en 95% van de e smartphone gebruikers browsen nog zonder een adblocker. 87% van de Android-toestellen en 38% van de iPhones met de Facebook-app deelt continu zijn locatie met Facebook.

Te veel data bij Google? Ruim 45% staat Google toe de locatie gegevens langere tijd te onthouden. 57% van de PC- en 64% van de smartphonegebruikers. laat Google zoektermen die ze eerder hebben bijhouden 30% gebruikt zijn wachtwoord voor zijn email ook voor andere sites. Bij grote webwinkels worden meer dan 42% van de wachtwoorden hergebruikt.

Lees meer over dit onderwerp op: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/nederland-heeft-privacy-slecht-ingesteld